Κατασκευή

Κατασκευή

PREV NEXT
01

Κατασκευές Κτηρίων

Κατασκευή σύγχρονων κατοικιών, βιοκλιματικών, απόλυτα αντισεισμικών, με εξαιρετική ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.

02

Προδιαγραφές Κατοικίας

Αναλυτικό συμβόλαιο συνεργασίας, που περιγράφει τις κατασκευαστικές εργασίες με σαφήνεια και απλότητα.

03

Κλειδωμένος Προϋπολογισμός

Πώς ξεκινάμε την συνεργασία μας και πώς φτάνουμε στον κλειδωμένο προϋπολογισμό.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - SERVICES

Κατασκευή Κτηρίων

Κατασκευή Κτηρίων

Από το σχέδιο, στην κατασκευή.
Ξεκινάμε !

123 μάστοροι, όλων των ειδικοτήτων και 6 μηχανικοί, αναλαμβάνουν την κατασκευή της κατοικίας σας. Στο Εργοτάξιο, προΐσταται ο Νίκος Μπιστόλας.  Ο Νίκος είναι MSc πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, με εξειδίκευση δομοστατικού μηχανικού. Διευθύνει την κατασκευή σπιτιών, με προσήλωση στον Αντισεισμικό Κανονισμό και στην ποιότητα. Ποιότητα σημαίνει, κατασκευή κατοικίας σύμφωνα, με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλοποιημένη στον προβλεπόμενο χρόνο και εντός προϋπολογισμού.
Στην batistatos θέλουμε να στεγάσουμε το χαμόγελό σου. Το αξίζεις!

Εξειδικεύεται σε:

Photo Gallery _ Κατασκευή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - SERVICES

Προδιαγραφές Κατοικίας

Προδιαγραφές
Σας παραθέτουμε σύντομη περιγραφή των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Προδιαγραφές Κατοικίας

Το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού των κτιρίων θα είναι κατηγορίας C25/30 και ο χάλυβας ελληνικής προέλευσης, της εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ.
Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα της εταιρίας INTERBETON, με τα ανάλογα πιστοποιητικά αντοχών.

Το σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας – διπλός δρομικός τοίχος - αποτελείται από εξωτερική θερμοπρόσοψη διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR της BASF, με διάσταση μονωτικού 10εκ. Η επικάλυψη του συστήματος εξωτερικά θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος THERMO-PROSORSIS από την εταιρία KNAUF ή κέλυφος από την εταιρία ISOMAT.

Ενισχυτική ζώνη (σενάζ) με οπλισμό 3Φ8 θα υπάρχει σ’ όλες τις τοιχοποιίες, τουλάχιστον μία καθ’ όλο το ύψος ή στη μέση του τοίχου ή στην ποδιά του παραθύρου. Όλες οι προς επίχριση επιφάνειες της οικοδομής θα επιχριστούν με ασβεστοκονίαμα διαστρωμένο σε τρεις στρώσεις και ενισχυμένο με τσιμέντο ΤΙΤΑΝ.

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης, θα τοποθετηθεί ειδικό υαλόπλεγμα σοβατίσματος, σε πλάτος 33εκ. και μήκους όσο απαιτείται, στα σημεία αλλαγής υλικού π.χ μεταξύ δοκού και τοίχου ή στις διελεύσεις των ηλεκτρολογικών, για την αποφυγή ρηγματώσεων του επιχρίσματος.

Παροχή κρύου νερού προβλέπεται στις κουζίνες, στα λουτρά, στη θέση των πλυντηρίων και στα μπαλκόνια. Θα τοποθετηθεί συλλέκτης κρύου και ζεστού νερού, από τον οποίο θα γίνεται η ανεξάρτητη τροφοδότηση κάθε υδραυλικού υποδοχέα με πολυστρωματικούς σωλήνες, κατασκευασμένους από πολυαιθυλένιο.

Κάθε υδραυλικός υποδοχέας θα έχει διακόπτη απομόνωσης (βάνα). Ζεστό νερό χρήσης θα παρέχεται σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς των λουτρών και στους νεροχύτες μέσω ηλιακού θερμικού συστήματος ΝOBEL 200lt, τύπου Class, διπλής ενέργειας.

Η απομάκρυνση των ακαθάρτων υδάτων και των λυμάτων της οικοδομής θα γίνουν, μέσω δικτύου οριζοντίων και κατακόρυφων ευθύγραμμων σωληνώσεων, της εταιρίας FASOPLAST, ονομαστικής αντοχής 6 ατμοσφαιρών, κυκλικής διατομής, διαμέτρου η οποία θα καθορίζεται από την αντίστοιχη μελέτη, οι οποίοι θα διέρχονται εσωτερικά από τους ορόφους της οικοδομής και πλησίον στα προς αποχέτευση σημεία, και θα καταλήγουν μέσω της οροφής του υπογείου στο δημόσιο δίκτυο ακαθάρτων.

Εγκατάσταση Κατοικίας
Θα γίνει εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης, από αγωγό – ταινία ορθογωνικής διατομής 30Χ3mm θερμά επιψευδαργυρομένο. Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 25 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας/μάτια.

Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 20 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή του boiler.
Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας/φούρνος - πλυντηρίου ρούχων - κλιματιστικού του σαλονιού - πλυντηρίου πιάτων - ενισχυμένους ρευματοδότες του πάγκου της κουζίνας.

Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 10A και διακόπτη, για τα φώτα και τους ενισχυμένους ρευματοδότες κάθε υπνοδωματίου ή λοιπού τομέα.

Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 10Α, για φωτισμό και πρίζες σε υπνοδωμάτια και σαλόνι 9 (εδώ γίνεται αναφορά σε αριθμό διακοπτών και πριζών ανά δωμάτιο) .

Τηλεφωνική ή data εγκατάσταση
Θα κατασκευαστεί δομημένη καλωδίωση, από υπνοδωμάτια και σαλόνι προς data room, με καλώδια UTP κατηγορίας 6, RG45 8-πολικό, σε ακτινωτό σύστημα, χωρίς ματίσεις από το κέντρο ελέγχου μέχρι την κάθε λήψη.

Δίκτυο εγκατάστασης TV
Θα κατασκευαστεί εντοιχισμένο δίκτυο κεντρικής κεραίας τηλεόρασης, με σωληνώσεις και καλωδιώσεις οι οποίες θα καταλήγουν στο δώμα της οικοδομής για να συνδεθούν με κεντρική κεραία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλής και πιστής λειτουργίας.

Το κτίριο θα μονωθεί σε κάθε επιφάνεια, είτε οριζόντια (δώματα, πλάκα επί εδάφους) είτε κατακόρυφα – τοίχοι - έναντι θερμοκρασιακών μεταβολών (ζέστη – ψύχος) και θα στεγανοποιηθεί έναντι υγρασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Πολεοδομία μελέτη ΚΕΝΑΚ και θα καταταχτεί στην πράσινη κατηγορία Α .

Για όλο το χρονικό διάστημα που θα ανεγείρεται η οικοδομή, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, θα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο – της εταιρίας ALLIANZ – γενικής αστικής ευθύνης, με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 600.000 ευρώ.

Καλύπτει σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι ποσού 300.000ευρώ, σωματικές βλάβες ανά περιστατικό μέχρι ποσού 600.000ευρώ και γενική αστική ευθύνη κατά περιστατικό μέχρι 600.000ευρώ.

Επίσης, καλύπτει αστική ευθύνη εργοδότη με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 400.000ευρώ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - SERVICES

Κλειδωμένος Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός

Κλειδωμένος Προϋπολογισμός

Πως ξεκινάμε;
Καταρχήν, πρέπει να γνωριστούμε! Η πρώτη συνάντηση μαζί σας στα γραφεία μας, είναι πολύ σημαντική. Σας παρουσιάζουμε τον τρόπο που δουλεύουμε και στην συνέχεια, προσδιορίζουμε μαζί, τις ανάγκες σας σε χώρους (αριθμός υπνοδωματίων, λουτρών, αποθήκες κτλ) ώστε να υπολογίσουμε - κατά εκτίμηση - τα τετραγωνικά της κατοικίας.

Άμεσα υπολογίζουμε το κόστος κατασκευής (+/- 5%) που προκύπτει από στοιχεία προηγούμενων παρόμοιων κατασκευών μας, καθώς και το κόστος της οικοδομικής αδείας. Εφόσον συμφωνήσουμε, γίνεται η ανάθεση του έργου. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, με το πέρας των κατόψεων και των κατασκευαστικών σχεδίων, υπολογίζουμε τα ακριβή κόστη του έργου.

Δεσμευόμαστε γραπτώς – με αναλυτικό συμφωνητικό συνεργασίας - για τον συνολικό προϋπολογισμό της εργολαβίας. Ένας προϋπολογισμός, που παραμένει σταθερός και αμετάβλητος, καθ΄ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

Αυτό σημαίνει κλειδωμένος προϋπολογισμός.